neděle 15. července 2018

Život zn. Hygge - Rosie Blake


Život zn. Hygge
 Venkovské městečko Yulethorpe zažívá pošmourný, nevlídný podzim. Klára chce původně zůstat jen pár dní, aby si na vlastní oči prohlédla malebné okolí, které dosud zná jen z detektivního seriálu Vraždy v Midsommeru, který Dánové milují. Pak se však v Yulethorpu nečekaně objevuje Joe. Joeův život je pravý opak hygge – je pragmatický a výkonný a už dávno zapomněl, jaké to je radovat se z drobných životních potěšení. Joe a Klára nemají na první pohled téměř nic společného, přesto začne být brzy oběma jasné, že je k sobě něco přitahuje.

Hygge. Slovo, které na nás v poslední době útočí ze všech stran. Já se tím nikdy nijak moc nezabývala, ale nakonec mi to nedalo a chtěla jsem pochopit, co to vlastně to hygge je. Přišla jsem na to díky této milé knížce. Ta má ostatně i krásnou obálku. Sladká růžová sice není pro mě, ale jako celek působí moc hezky s těmi zlatými ornamenty.
Více na Už vím, co je to hygge.

Knihu mi poskytlo Knihcentrum.cz. Vydalo nakladatelství Jota.
Vraždy z vášně - Jaroslava Černá

Vraždy z vášně

od: 

Ludmila, dcera pšovanského knížete Slavibora netuší, že sňatek s přemyslovským knížetem Bořivojem změní nejen její osobní život, ale především si najde cestu od pohanských božstev ke křesťanství. Ludmilina víra a láska k novému Bohu hluboce ovlivní život jejího vnuka Václava, ale také v jejím nejbližším okolí vyvolá bezbřehou nenávist, která vrcholí vraždami známými z legend a kronik. Je ale za smrtí Ludmily a Václava opravdu pouze změna víry, nebo vedla ruku vrahů závist, zrada a touha po moci jejich nejbližších?


Sledujme příběh Ludmily od jejího sňatku s Bořivojem až do její smrti. Poznejme nenávist, kterou k ní chovala její snacha Drahomíra, protože žárlila na její vztah s jejím synem Václavem. Václavem, který zhyne rukou vlastního bratra. To vše pro touhu po moci a prvenství na české knížecí stolici a hlavně jako vzdor nové víry, kterou oba šířili.


Moje první setkání s autorkou a řekla bych, že ne poslední. Knihu jsem si vybrala i z toho důvodu, že kněžna Ludmila pochází z mého kraje - Mělníka. Začala jsem být až posedlá příběhy o ní a tak se snažím číst co nejvíce knih z touhle zajímavou ženou. Přeci jen to byla zajímavá osoba, a i když známe její osud spíše z legend, tak mě nepřestává fascinovat.
Moba se mi tentokrát opravdu trefila do vkusu. Už samotná obálka vás upoutá. Mě se na ní hlavně líbí vzor, kterým je orámován hlavní obrázek znázorňující Ludmilu a malého Václava.
V předmluvě se pak dozvídáme něco o legendách, které se staly inspirací pro tento příběh. Pak už jen 32 kapitol a závěr, kde autorka vysvětluje, jak tato kniha vznikala.Co víme za fakta a co se mohlo odehrát. Co bylo součástí legend, které si církev tak ráda upravovala.
Příběh začíná dojednáním sňatku Ludmily a Bořivoje. Ten už tehdy poznal novou víru a tak hledal vhodnou dobu, kdy ji ukáže i své milované Ludmile. A možná to byl i boží zásah, když k tomu nadešla pak ta chvíle. Ludmile zemřelo druhé dítě a ona byla zklamaná svými pohanskými bohy. Bořivoj v tom vycítil příležitost a vyprávěl ji o svém novém bohu. Tomu jedinému, který na vše dohlíží. Naučil jí znát vše, co už věděl on sám. Ludmila později přijímá křest od Metoděje, který byl na dvoře knížete Svatopluka.
Velkomoravský kníže měl velké plány s českými pány a Bořivoj jako jejich kníže, mu velmi pomohl. Díky Svatoplukovu vojsku byla země chráněná od nájezdů, ale nebyla nikdy úplně volná. Bořivoj vládne, ale i tak si pro něj smrt nakonec přijde. Po ní Ludmile nabídne Svatopluk, že se o zemi postará do doby, než Spytihněv dospěje a bude se moci ujmout vlády. Ludmile se to nelíbí, ale co se dá dělat. Pro svou zem si přeje mír.
Po Svatoplukově smrti se konečně vlády ujímá Spytihněv. Jde ve šlépějích svého otce a snaží se s matkou obrátit lid na novou víru. To se nelíbí vůbec Drahomíře, manželce jeho mladšího bratra Vratislava. Nikdy nepřijala novou víru, i když se nechala pokřtít. Ludmila o tom věděla své a tichá válka mezi oběma ženami byla vyhlášena.
Drahomíra nelibě nesla, že se babička velmi zajímá o jejího prvorozeného syna Václava. Že ho učí nové víře a on jí naslouchá, chodí si k ní pro odpovědi na své otázky a velmi ji miluje. Víc než jí, jeho vlastní matku. Nevědomky díky své žárlivosti zaseje i zášť u svého mladšího syna Boleslava. Ten bude přeci jednou vládnout. Ten ukáže, kdo je lepší panovník než ten pobožný mladíček jeho bratr.
Osud Ludmily je nakonec zpečetěn. Po smrti Spytihněva je novým vládcem Vratislav. Osud tomu chtěl, že neměl potomky a tak na trůn usedá druhorozený syn Ludmilin. Ludmila v té době učí malého Václava a Vratislav se s ní chodí radit o věcech vlády nad územím. Drahomíra to těžce nese. Vratislav je po jednom tažení těžce raněn a umírá. Drahomíra vyčte Ludmile jejího boha, že nezasáhl a neušetřil ho. 
Drahomíra usedá na trůn jako poručník svých dětí, i když tam měla být Ludmila. Ta raději odjíždí na Tetín i se svou družinou nejvěrnějších. Už nikdy se neuvidí se svým milovaným vnukem Václavem. Drahomíra ji nechá zavraždit, ale tak, aby nebyla prolita jediná kapka krve.
Václav později usedá na trůn. Ve víře vede svůj lid. Ví, kdo zabil jeho babičku a snaží se šířit její učení. Lid ho miluje a o to víc ho nesnáší jeho bratr Boleslav. Ani Drahomíra nesouhlasí s jeho vládou a stále kuje pikle za jeho zády. Myslí si, že když nasadí do jeho lože prostou dívku, která jí bude dělat špeha, najde způsob, jak později posadit Boleslava na trůn místo něj. Václav stvrdí své postavení v okolních zemích, když si vezme neteř krále Jindřicha Ptáčníka.
Václava už také unavuje věčný boj s jeho matkou a bratrem, kteří stále vyznávají staré božstvo. Snaží se o smír, ale jde to těžko. Nakonec vidí naději v tom, když ho k sobě Boleslav pozve na oslavy svátků svatého Jimrama a na mši a vysvěcení kostela svatých Kosmy a Damiána v Boleslavy. 
Jak už všichni víme, cesta se mu stane osudnou. Jeho život vyhasne před kostelem na schodech, kde bude zákeřně zavražděn. Boleslav pak usedá na trůn, jak moc si to přál a Drahomíra umírá neznámo kde. Po vraždě Václava totiž začal hon na jeho přívržence, spojence a věřící lid. Ani jeho žena se synem nebyli ušetřeni a našli smrt.
To vše se píše v legendách nebo se o něčem aspoň trochu ví. Kdo ale vlastně ví, jak to všechno bylo doopravdy? Možná to bylo přesně tak, jak nám to naservírovala Jaroslava Černá v této knize.


Přiznám se, že jsem čekala trochu více romantičtější pohled, jak jsem zvyklá u jiných autorek. Zklamaná ale vůbec nejsem. Kniha mi přinesla střízlivé pohlédnutí do našich dějin. Dějin, které by se neměly zapomínat. Vyvstal mi před očima obraz doby a života v raném stádiu naší krásné země. Nebylo zde žádné hluché místo, ale přesně jste věděli, o čem čtete. To vše i díky přidaným datům z dějin, která nám jsou známa. I to je velké plus téhle knihy, kterou ráda zařadím do své knihovny a třeba se k ní jednou vrátím. Nebo ji pak doporučím dceři, až se jednou bude učit ve škole o těchto lidech.

Za knihu velmi děkuji nakladatelství Moba.


sobota 14. července 2018

Anna Lucemburská - kdo získá klíč k jejímu srdci? - Hana Whitton

Anna Lucemburská - kdo získá klíč k jejímu srdci?

od: 

Anna Lucemburská - Kdo získá klíč k jejímu srdci?

S půvabnou Annou má ambiciózní otec Jan Lucemburský velkolepé plány, a proto ji už v útlém dětství převeze z Prahy ke své sestře Jitce na francouzský dvůr. Ráj, který tam Anna zažívá po boku udatného rytíře Bernarda, vezme rázem za své otcovým příkazem k sňatku se stárnouc
ím Otou Habsburským. Mladičká dívka tak stojí před nelehkou volbou - se kterým z obou mužů má spojit navždy svůj osud?Poznejme osud mladičké Anny Lucemburské, který ji přichystal její otec Jan Lucemburský. Nahlédněme do života dívky, která si získala srdce nejenom Oty Habsburského, ale i všech kolem sebe. 


Další povedená kniha z nakladatelství Alpress
Tentokrát nás zavede na dvůr Jana Lucemburského. Poznáme jeho ženu Elišku Přemyslovnu, se kterou si v té době už neměl mnoho co říci. Budeme svědky narození jeho dvou posledních dětí Anny a Elišky. Vydáme se i na francouzský dvůr, kde žije mladý Václav - Karel se svou mladou ženou Blankou z Valois a je tam i jejich sestra Jitka Bona.
Anna se již jako mladé děvčátko zasnoubí s uherským princem Ladislavem. Jde o dohodnutý sňatek, jak už to tak v té době bývalo zvykem k vůli upevnění moci. Jenže Ladislav umírá. Místo něho jí její otec vyhlédne nového ženicha. Stárnoucí vdovec Ota Habsburský je víc jak vhodný kandidát. Díky tomu svazku se upevní moc Jana Lucemburského a rozšíří se české království.
Anna je poslána na výchovu do Francie. Pryč od milované matky a sestry Elišky, která je dána do kláštera. I jí totiž otec zvolil osud. Byla to možná i pomsta jeho neposlušné manželce, ale kdo ví. 
A tak se princezna Anna ocitá na cestě, kde jí je jako doprovod francouzská družina v čele s mladým rytířem Bernardem z Valois. Tomu se jeho úkol zprvu nelíbí. Už zažil několik takových cest, kdy musel provázet rozmazlené dívky. Jenže Anna ho překvapí svou milou povahou a tím, jak si dokáže všechny kolem sebe získat svou upřímností. Zůstane ji tedy i na blízku na francouzském dvoře, kde se jí stane přítelem.
Anna je Bernardem okouzlena. Jenže se nedokáže vyznat ve svých citech. Tak ráda by poznala pravou lásku, ale ví, že díky mocenským svazkům to nebývá tak často. Ladislava nemilovala a jeho smrt jí nijak nezasáhla. Možná bude i díky tomu volná a bude si moci vzít za manžela někoho jiného. Jenže s tím její otec nepočítá. Už má pro ní lepší partii a když to Anně oznámí, dívka to mlčky přijme. Ví, že se musí podřídit otcovu rozhodnutí.
Jenže osud je vrtkavý. Na svatbě její sestry Jitky Bony pozná muže, kterého ve smutku vyzve odvážně k tanci. Netuší, že je to právě Ota, který si ji chtěl tajně prohlédnout dříve, než se uvolí slibu, že si Annu přeci jen vezme. Dívka ho okamžitě okouzlí. Ví, že si vybral správně.
I chystají se zásnuby v Praze. Anna tam ale nedojede. Skolí ji nemoc, když se byla podívat na hrob své matky ve zbraslavském klášteře. Tam za ní přijede její bratr Karel s manželkou a objeví se i Ota Habsburský. Konečně se dá poznat a vysvětlí jí jejich první setkání. Anna v té době už pochopila, že její cit k Bernardovi byl jen sen o lásce. Že pravé city našla někde jinde.
Jenže i chystanému sňatku s Otou jí nepřejí všichni. Otův bratr Albrecht se bojí, že by mohl přijít o právo na dědictví. Ota má sice dva syny Leopolda a Fridricha, ale stát se může cokoliv. Když nepomůže ani dispens, který by mohl zabránit jejich svazku, musí se najít jiná cesta. Cesta, která se nakonec vymstí a doplatí na to sám Albrecht.
Kniha končí svatbou Anny a Oty. Dozvídáme se, co stalo s mladým Bernardem, ve kterém Ota poznal soka v lásce. Krásný příběh, i když některá fakta zde byla upravená pro plynutí děje, jak vysvětluje sama Hana Whitton v epilogu. Přesto i tak nám před očima vyvstává příběh, který si zamilujete. 
Křehká krása mladičké Anny, která se musela podvolit vůli svého otce. I ten nakonec musel přinést oběti, když se po smrti své ženy oženil z Beatrix Bourbonskou. Dívky, která byla ještě mladší než jeho dcery.
Anna si zažila své a z malé dívenky nám před očima vyrůstá žena. Žena chápající a milující. Žena, která ví, že se musí občas vzdát svých plánů a nadějí a podřídit se přání muže. Doba si to žádala a bylo to na denním pořádku. A třeba byla i v tom svazku šťastná stejně jako to viděla u jejího bratra Karla s Blankou. Možná nám o tom i vypovídá to, že Ota zemřel jen půl roku po ní. 

Za knihu velmi děkuji nakladatelství Alpress.sobota 30. června 2018

Tajemství skotské krve - Jan Hrdina

Tajemství skotské krve

od: Jan Hrdina

Kapitán Ian Deveron-Gordon přijíždí na hrad Kilcarron do středního Skotska, aby sepsal dějiny rod Carronů. Nikdo ale netuší, že pravým důvodem příjezdu mladého kapitána je zcela něco jiného. V Kilcarronu totiž zemřelo několik služebných podivnou smrtí. Ian má pochybnosti, že se nejednalo o nehodu či nešťastnou náhodu, v čemž ho utvrzuje i fakt, že někteří obyvatelé Kilcarronu se mu snaží pátrání všelijak zkomplikovat.

Sužuje hrad opravdu nějaké děsivé prokletí? Podaří se kapitánovi odkrýt tajemství rodu Carronů?
 

Kapitán Ian Deveron - Gorrdon přijíždí na hrad Kilcarron ve Skotsku, aby sepsal dějiny rodu Carronů. Jenže to jen záminka pro vyšetřování záhadných úmrtí některých služebných. Řádí snad v kraji přízrak? Nebo je za tím něco úplně jiného? Neohrozí tím nakonec i sám sebe?

Moje první oficiální setkání s Gradou a Cosmopolisem. Myslím, že to byl dobrý start pro novou spolupráci s nimi.
Knížka již na první pohled upoutá svou obálkou, kdy na tmavém pozadí se siluetou hradu je velké temně rudé písmeno T. Pod ním drobnějším písmem celý název knihy a jeho český autor. Ten mě také překvapil, protože jsem spíše čekala někoho ze zahraničí.
Hned na začátku v prologu zjistíme, že se stala nějaká tragédie, od které se bude následně odvíjet celý náš tajuplný příběh. Pak už se seznamujeme s mladým kapitánem Ianem Deveron - Gordonem. Ten v boji v Afghánistánu přichází o bratra a sám je zraněn. Po tomhle se rozhodne vzdát se vojenské kariéry a cestovat. Hodně se zajímá o Indii, kde by v džungli mohl najít bájný poklad Alexandra Velikého. 
V Anglii se o dva měsíce později schází v jednom klubu všichni členové, aby vyřešili jeden velký problém. Všichni mají obavy z toho, co se děje na hradě Kilcarron a v jeho okolí. Prosakují zvěsti, že v kraji řádí něco velmi nebezpečného a je třeba to vyšetřit. Jenže hodně nenápadným způsobem a tak, aby nebyl nikdo podezřelý. Nakonec se dohodnout a vyberou si vhodného kandidáta. 
A tak se Ian ocitá ve vlaku na cestě směr Skotsko. Na hradě se setkává s hradním pánem, jeho ženou, synem a jejich hosty. Při večeři se hodně mluví a Ian se snaží najít informace pro svou práci, kdy má zkoumat dějiny Carronů. Jenže i tak si všímá detailů, když se řeč stočí jiným směrem. Jak se mění řeč těla tázaných. Ví, že se zde děje záhadného, o čem se nemluví. Jenže co to je a jak se to týká smrti těch nebohých služek? 
Hrad je starý a jako každý má své pověsti a strašidelná vyprávění. Jenže co když se některá z nich zakládají na pravdě? Obchází hrad opravdu smrt nebo je to jen dílo náhody?

Tajemství skotské krve má svá tajemství. Něco tušíte už od začátku a po přečtení Skotského epilogu vám to vše perfektně zapadne do sebe. Tím, že si autor pohrál s příběhem, který se zakládá na skutečných událostech, tomu dodal kouzlo. 
Lehké napětí se mě drželo celou dobu a ani mi nevadilo, že jsem tušila, jak to dopadne. Temnou atmosféru hradu a jeho okolí vykreslil věrohodně. Trochu mi občas pokulhávalo dějové vyprávění, ale to bude asi tím, že jde o prvotinu. Věřím, že se to s dalšími příběhy zlepší.
Musím ještě upozornit na Skotský epilog. Tam je vidět, že autor dějiny opravdu zná. Přiblížil nám Skotsko se vším všudy. K tomu ještě doprovodné fotografie, které informace ještě více podpoří.Za knihu velmi děkuji Gradě s Cosmopolisem, od kterých knihu mám. Tam si ji ostatně můžete pořídit i vy a prožít tak příběh, který se možná i stal.

středa 20. června 2018

Šéfkuchaři také milují toasty : Šéfkuchařův průvodce světem moderních toustů - Darren Purchese

Šéfkuchaři také milují toasty: Šéfkuchařův průvodce světem moderních toustů

od: 

Známý šéfkuchař Darren Purchese vás ve své knize provede světem moderních toustů. Představí nejen klasiku mezi tousty jako Croque monsieur či Marinovaný vepřový bůček s kimči a volským okem, ale jako vlna tsunami vás zavalí originálními recepty na nové a nečekané variace.

Vyzkoušejte Toust se syrovou polentou, houbami a tymiánem, S
vatoštěpánský sendvič: glazovaná šunka, hořčice, grilovaný ananas a čedar nebo Sendvič s jahodami, prosciuttem, sýrem manchego a medem! 
Jako zkušený profesionální cukrář Darren nemůže jinak, než sem propašovat i několik naprosto neodolatelných, svůdně sladkých nápadů. Nebojí se kombinovat například arašídové máslo, malinový džem a mléčnou čokoládu, nebo kvalitní tmavou čokoládu, olivový olej a sůl.


Milovníci toastů by měli zbystřit. Nová kuchařka jim nabízí nepřeberné množství receptů a inspirace pro nové chuťové zážitky mezi dvěma kůrkami.


Nová kreativní kuchařka z nakladatelství Metafora, která by vám neměla uniknout. Už i dítko školou povinné si umí udělat klasické toasty. Tady jsou ale vyšperkované k dokonalosti a záleží jen na vaší momentální chuti. Můžete do nich dát prakticky cokoli, co vám chutná. Ať už jsou to těstoviny se sýrovou omáčkou, bramborové lupínky nebo třeba čokoláda. Pokaždé budou chutnat báječně.


Když mi kniha přišla a když můj muž zjistil, co to doma zase máme, zbystřil. Normálně si mé knihy moc neprohlíží, ale tady se zájmem listoval a od stránek se ozývalo - Tohle by si mohla zkusit. A tohle vypadá fakt dobře. To bude určitě dobrota.
Nakonec jsem se nechala inspirovat a celý jeden den o víkendu tvořila. První lehká svačinka byla s uvařeným vejcem a oblohou. Druhá byla jako oběd ve stylu kuřecího hamburgu, ale místo bulky byla klasická topinka. Z těch mi zbyl jen jeden kousek. Ostatní zmizelo rychlostí blesku a mužský si spokojeně hladil napucnuté bříško.
Chtěla jsem pak zkusit i sladkou variantu s malinami a čokoládou, ale přišla víla a všechny maliny ze zahrádky zmizeli s ní. Tak snad někdy příště.
Tady je ukázka těch dobrot.
S vejcem
S kuřecím masem
Za knihu velice děkuji Metafoře. Tohle byla rozhodně trefa do černého. Tedy do plného spokojeného bříška.